Camerata Gothia

Camerata Gothia är en stråkorkester som består av duktiga amatörer, musikstuderande, musiklärare, och även ibland professionella musiker. Den startades våren 2009 av altviolinisten och dirigenten Emanuel Kling.

Orkestern repeterar onsdagar 18.30-21.00 i centrala Göteborg och ger 4 egna konserter per läsår. Orkestern hyrs också ofta in i andra sammanhang, som del av orkester i större kyrkouppföranden.
Vårens andra projekt innehåller bl.a. CPE Bachs symfoni nr 4 och Rachmaninovs Romans och Scherzo.

orkester-cameratagothia


Musikalisk bakgrund

Camerata Gothia bildades våren 2009 av altviolinisten och dirigenten Emanuel Kling.
Grundtanken var att det behövdes ett forum för de bra stråkmusiker i Göteborgsregionen som vill spela och utveckla sig i att spela stråkorkester. Efter lite uppmuntran startade således Emanuel upp ett sådant forum. Målet är att ha en stråkorkester med en tillräcklig kvalitet och numerär så att den kan framföra exempelvis större stråkorkesterverk som t.ex. serenaderna av Tjajkovskij, Dvorak och Suk. Utöver sådana verk, så utforskar orkestern gärna andra stycken, ofta sådana med solister på hög nivå. Orkestern vänder sig till bra stråkmusiker i alla åldrar, och bland medlemmarna har funnits både professionella musiker, musikstuderande, musiklärare och bra amatörer.

Orkestern hade sin första konsert i Vasakyrkan i Göteborg i maj 2009 och den blev väldigt uppskattad. Sedan dess har orkestern haft många konserter, som bl.a. innehållit stråkserenader av Dvorak, Tjajkovskij och Elgar, Carl Nilsens Liten svit, Sjostakovitjs kammarsymfoni op. 110a, Holsts St. Pauls svit och Barbers Adagio. Med solister har orkestern b.a. framfört Haydns andra cellokonsert med Erik Jedvik, Lars-Erik Larssons klarinettconcertino med Andrew Yiu, Malcolm Arnolds första flöjtkonsert med Sara Eggelind och Mozarts Sinfonia Cocertante med Sofia Högstadius och Emanuel Kling som solister. 2012 framförde även orkestern Vivaldis fyra årstider med fyra solister ur orkestern. Våren 2014 hade orkestern 5-årsjubileumskonsert och fest, med solister och repertoar från både förr och nu.

Orkestern försöker också att åka på turnéer och har varit på två sådana, dels med segelskuta utmed Bohuskusten och dels till Gotland.

Orkestern arbetar i produktionsform med ca fyra produktioner per läsår, och är öppna för förslag och idéer för samarbeten. Orkesterns medlemmar har bildat en förening med en styrelse som tillsammans med dirigenten sköter orkesterns löpande verksamhet. Orkestern tillhör SOF (Sveriges Orkesterförbund) och är även en cirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan.


  • Vi söker Medlemmar

    Spelar du ett stråkinstrument? Tveka inte! Kontakta oss nu!


    Vill du ta med dig en kompis gratis på konserten? - Bli stödmedlem.